Fizičko obezbeđenje

 

Jedna od delatnosti kojim se bavimo jeste i  fizičko obezbeđenje. Tokom dugogodišneg poslovanja u ovom sektoru , stvorili smo tim profesionalnih ljudi sa kojim će vaš objekat u svakoj sekundi biti siguran.

Usluge fizičkog obezbeđenja podrazumevaju angažovanje službenika obezbeđenja radi preventivnog delovanja u cilju odvraćanja od pokušaja ugrožavanja bezbednosti objekata, imovine i lica, postupanja u slučajevima krađe, sabotaže i namernog nanošenja materijalne štete, kao i u slučaju narušavanja sistema bezbednosti. Posedujemo sopstveni 24h dežurni kontrolni centar za daljinsko praćenje objekata koje obezbeđujemo sa iskusnim kadrom operatera i interventnim timovima. Rad kontrolnog centra baziran je na monitoringu  i evidentiranju događaja obezbeđivanog prostora klijenata.

Tako operater, putem podataka na monitoru ima uvid o tipu događaja kao i objektu gde se događaj desio. Bilo da je reč o aktiviranju ili deaktiviranju alarmnog sistema klijenta u radnom i van radnog vremena ili da se radi o aktiviranju provale,panike,sabotaže operateri monitoring centra pravovremeno reaguju,kontaktiranjem klijenata, izlaskom interventne ekipe na lice mesta a u slučaju ugrožavanja imovine klijenta alarmiranjem policijske uprave. Takođe, u slučaju aktiviranja uzbune na požar, operateri reaguju kontaktiranjem klijenta i vatrogasne službe.

Shodno Zakonu o privatnom obezbeđenju, posedujemo licence za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja , kao i za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite.

Takođe posedujemo licencu za vršenje poslova fizičko- tehničke zaštite lica i imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana,a službenici obezbeđenja su licencirani za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja-bez nošenja oružja, odnosno, licencirani za vršenje specijalističkih poslova službenika obezbeđenja- sa nošenjem oružja.

Svi naši zaposleni ispunjavaju propisane zakonske uslove i uslove postavljene od strane menadzment tima uz prethodnu proveru ličnosti, veština i sposobnosti kandidata. Posebnu pažnju posvećujemo stručnoj obuci i njihovom usavršavanju.

Fizičko obezbeđenje objekata podrazumeva tradicionalno statičko prisustvo radnika koji su stalno ili privremeno prisutni u štićenom objektu sa ciljem čuvanja imovine, zaštite od požara, pružanja recepcionarskih usluga kao i sprovođenja unutrašnjih pravila u štićenim objektima.