Lopte za gašenje požara

 

Postali smo ekskluzivni distributer potpuno novog sistema za gašenje požara- lopte za gašenje požara.

Ovaj uređaj takozvani Ball- lopta za gašenje požara radi automatski kada je u kontaktu s vatrom. Instalira se  na visini od otprilike 30 centimetara iznad bilo koje oblasti koja može biti u opasnosti od požara. Veoma brzo se aktivira i vrlo efikasno deluje pri gašenju vatre bilo kog obima. Lopta se aktivira u roku od 3 sekunde nakon kontakta sa vatrom. Kada se koristi nekoliko kugli u velikom prostoru, može potisnuti požare ogromnih razmera.

Ona je izuzetno korisna, s obzirom na to da 90% stanovništva ne ume da koristiti tradicionalne aparat za gašenje požara , pogotovo zbog panike ili nedostatka iskustva, a da ne pominjemo težinu starih aparata, koji su toliko teški da ih žene i deca uglavnom ne mogu korisititi niti i ih nositi nekoliko metara. Još jedna poteškoća jeste usmeravanje creva na aparatu u pravom smeru, ka vatri. Dakle, vatru je veoma teško zaustaviti dok se ne pojave vatrogasci, što u nekim slučajevima može biti i previše kasno.

Lopta AFO je potpuno automatski aparat za gašenje požara. Kada se baci u vatru ili kada je vatra dotakne, ona će eksplodirati i napraviti veliku buku, pa tako i privući pažnju svih u blizini. Možete je postaviti  u blizini zapaljivih predmeta, blizu šporeta ili aparata koji mogu da izazovu požar. U slučaju požara, ona će ga ugasiti samostalno i tako sačuvati kako živote tako i imovinu.

Lopta je izrađena od najfinijeg praha koji je nemački patent proizvod, koji je lagan,efikasan u gašenju požara širokih razmera, jednostavan za upotrebu, automatski gasi požar, a takođe je ekološki, ne-korozivan, bez primesa štetnih materija iz visoke tehnologije. One su teške samo 1,3 kilogram. Životni vek ovog proizvoda je 5 godina, u slučaju da se ne aktivira pre isteka tog vremena.

———————————————————————————————————————————-

Lopta za gašenje požara  može gasivi pozare klase:

Klasa A

U klasu A se svrstavaju požari krutih materijala koji sagorevaju plamenom i žarom, npr. drvo, papir, tkanine i slični materijali. Požari klase A se najbolje gase vodom.

Klasa B

U klasu B se svrstavaju požari zapaljivih tečnosti koje se ne mešaju sa vodom, npr. derivati nafta i naftni derivati, razređivači, boje, lakovi, ulja, masti, itd.

Klasa C

U klasu C spadaju požari gorivih plinova, npr. metan, propan, butan, acetilen, itd.

Klasa E

U klasu E spadaju požari električnih instalacija , lakih metala, npr. aluminijum, magnezijum i njihove legure.

Klasa F-K

U klasu F-K spadaju požari biljnih i životinjskih ulja i masnoća kao što su ulja i masti iz friteza, kuhinjskih sistema za prženje i pečenje i sl.

Drugim rečima sve vrste požara.