lopte za gašenje požara

PP Aparat:
Lopta za Gašenje Požara

Lopta za gašenje požara Fire X, Fire X Rect i Fire X Mini potpuno su besplatni za održavanje Garantovani životni vek proizvoda je 5 godina, a a mogu se montirati u visoko rizičnim oblastima podložnim vatri.Kada se dogodi požar i niko ne bude prisurtan,za razliku od konvencionalnih pp aparata lopta za gašenje požara će se samoaktivirati kada dođe u kontakt sa vatrom.

pp aparat lopta
sačuvaj biznis od požara

PP Aparat koji ČUVA VAŠ BIZNIS

Gde god postoji potencijal za požar, postoji potencijal za postavljenje Fire X lopte.Osigurajte da sve dragocenosti uvek imaju liniju odbrane od požara stavljanjem naših PP aparata Fire X Lopte u blizini.

OSTALE

LOPTE ZA GAŠENJE POŽARA

Pored Fire X Lopte, u ponudi imamo i Rect i Mini, oni su revolucionarni pp aparati za gašenje požara. Kada ih dodirne goli plamen, oni će se samoaktivirati i efikasno raspršiti hemikalije za gašenje.

Fire X Mini

Fire X Mini je dizajniran da bude dovoljno mali da stane u prostore u kojima Lopta Fire X nije mogla.

Fire X Rect

Napravljen je dizajn kako bi se mogao uklopiti u gotovo svaku sobu, područije i prostor – bez obzira na primenu.

Stiker X

Samostalni sistem za gašenje požara Stiker X dizajniran je sa istom namenom kao i lopte, prevenciju i eskalaciju požara.

Areo X

Aero-X je još jedna linija inovativnih proizvoda za zaštitu od požara, dizajniranih posebno za zatvorene i poluzatvorene prostore